IPG Samarahan Benchmarking Tour

2 Mar 2021

IPG Samarahan Benchmarking Tour

11 views

You may also like

Pertandingan Video Terbaik 2019
Video mengenai etika penggunaan makmal komputer Jabatan Perdagangan.
7 views
Gotong-Royong Perdana 2019
Aktiviti-aktiviti Gotong-Royong Perdana 2019 di persekitaran PKS.
2 views
INTAN Sarawak Benchmarking Tour
Snapshot Program Lawatan Penandaarasan di Intan Sarawak, Kota Samarahan
16 views
Gotong-Royong 2020
Adegan-adegan kakitangan PKS semasa gotong-royong EKSA tahun 2020
5 views